Lagkit

Posted: March 19, 2016 in Uncategorized

Ang pawis sa aking leeg ay naghihintay na himurin ng hinahon ng lamig mo at nanganganib akong lalo lang kumulo.

Nakikipagtitigan ako sa yelo. Gaano pa kaya katagal bago ka matunaw sa tingin ko?

 

 

 

Advertisements

names

Posted: February 20, 2016 in Uncategorized

i don’t know when it started. i used to have really sharp memory. i would always remember the details. but it’s different now. i am getting bad at names. i am getting bad at details and this frustrates me a lot.

i used to remember measurements and dates and colors significant to a moment but it’s becoming a struggle now.

i noticed how you always mention my name in every sentence. are you forgetful too? are you trying to make yourself remember whatever you’re forgetting whenever you are saying my name?

if i had the memory i had before, i’d remember the times my name came out of your mouth. or the way your eyes squint, the minutes we let our eyes did the talking. and the second your skin brushed against mine.

sometimes i dream about us forgetting our names, leaving them behind, and running away.

 

CherryRed 022016

kapilas ng buhay

Posted: January 27, 2016 in Uncategorized

Mula nang halinahin ng iyong kariktan
Inuugoy ng walang hanggang galamgam
Nag-uumapaw sa mga rekwerdo ng tamis at saya
Katulad ng isang umaga ng linggong halos hindi nagkikibuan, magkatabi at parehong abala

Sa bawat pag-abot ng kamay mo sa akin, sa maliliit na halik at sandaling mga yapos
O kahit pa wala
Alam kong hindi ako mag-isa
Walang pinag-iba sa mga gabing puno ng halakhakan habang magkahalabid ang mga binti at bisig

Kaya itatrato kong regalo ang bawat gabing nagtatapos sa tahimik at kalmang pagbalot ng mga bisig mo sa akin
Susulitin ko ang bawat umagang gumigising sa iyong tabi, sinasalubong ng iyong ngiti
Hindi kailanman iignas, kundi lalo pang kakapit

Masasabik na parang kulang sa oras
Manggigigil na parang hindi sa tahanan mo umuuwi
Iibigin ka na parang wala nang bukas

 

 

CherryRed 2015

Experimentation

Posted: October 27, 2015 in Uncategorized

INT. DARKROOM – NIGHT

“It sucks that we are both storytellers but our story should never be known to anyone.”

“That’s what metaphors are for. May laro tayo mula ngayon.”

“Ano?”

“Mula ngayon mag-uusap tayo na mga metapora lang ang gamit. Magtitinginan lang tayo kung may lente sa pagitan.”

“Game.”

CherryRed 102715

Mise-en-SIN

Posted: October 7, 2015 in Uncategorized

it might not be a a sin per se
you are the smash cut in this film
a poetically artful addiction
and i was hooked on the anachronism of the whole scenario
and that when things appear to be anamorphic,
someone might be there to hold my hand

i wish i could be the narrator with an omniscient point-of-view
and so we toast to happiness
we raise our glasses and finish our drinks while laughing about the stupid things we did before
of crazy shit situations we survived, of grudge fucks and heartbreaks and tears that dried up on our faces
we laugh at our sight-gags and slurred words
and realise that the world is not that complicated after all

“roman a clef”
we are fictional characters and i am waiting for the big reveal

sometimes it feels like making beautiful new memories while overcranking thousands of money shots
just so we can playback a very lovely slow motion of studied juxtaposed climactic scenes

i choose to believe we are two crazy split-reels
that would give the moviegoers a really good time

Cherry Red [edited 100715]

details

Posted: October 6, 2015 in Uncategorized

you were fixing your hair and
the thought of my fingers going through your hair distracts me
there are very specific details you can see in the dark
there are very little details that will stick to memory
fifty-eight minutes
three sticks of cigarettes
two minutes of stolen glances
seven and a half sighs
three awkward smiles
4-second long whispers

the music dances on the tip of my ear
but i do not hear it yet

CherryRed 100615

isang munting pitik ng anghang
ang yumugyog
at sumilip sa bintana ang isang palaisipan
inulan ng nyebe ang maghapong noo’y nag-aalab
may isang pirasong buhok ang nalagas
nahulog sa tahimik na tubig
ngunit wala ni isang nakapansin
kalabog sa natutulog na pagkatao
kalabit panggising sa tahimik na pananatili
hinihilang pabalik ang tumalikod
kinakatok ang nagsara nang pinto

CherryRed 100415