Archive for June, 2013

Paanyaya

Posted: June 11, 2013 in Uncategorized

Paanyaya (CherryRed 2007)


Hindi mo na kailangang maging si Ricoeur, Foucalt, Marcel,
O maging sinumang Pilosopong Tasyo
Wala rin namang silbi ang “Deliberasyon” ni Habermas
Gayong kahit anong gawing “Pagkakawing ng Abot-tanaw” ni Gadamer
Ay hindi rin naman nito kayang baguhin ang katotohanang “Meron” ayon na rin kay Ferriols

Totoo.
Mayroon.
Puno at balot ng pagsasamantala ang paligid

Hindi mo na kailangang maging si Marx, Lenin o si Mao
Upang malamang mala-pyudal at mala-kolonyal
Ang kasalukuyang sistema ng iyong lipunan
Hindi mo na kailangang maging isang henyo
O magpakadalubhasa sa sosyolohiya, pilosopiya o ekonomika
Upang makita ang kabulukan at masamyo ang alingasaw
Ng bulok na sistema

Imulat mo lang ang iyong mga mata
Upang maamalas at makita mo ang mga taong ganid sa kapangyarihan
Habang pinagmamasdan ang mga batang nanlilimahid na nanlilimos sa mga lansangan
Ang mga manggagawang lupaypay ang katawan, hapo sa maghapong paggawa kapalit ng kakarampot na kita
Ang mga magsasakang dinarahas upang makamkam ang kanilang lupang sinasaka.

Pagmasdan mo ang iyong sarili
Hindi ba’t pagod ka rin naman sa tila walang hanggang pagpapakabusabos sa mga kapitalista at pinunong mapagsamantala?

Panahon na para sa isang ibang klaseng pakikibaka.
Tara.
Sama ka.

*Ibang klaseng pakikibaka – maraming klase ng pakikibaka at hindi ito nagtatapos sa pagsigaw sa kalye o sa pagra-rally. Marami pang paraan para ipaglaban ang mga adbokasiya, katulad ng paggamit ng pelikula, musika o iba pang klase ng sining. 

Advertisements

those even thoughs

Posted: June 11, 2013 in Uncategorized

we rise and fall

and stand up to take more risks

 

we watch and learn

and crave for more educating miseducations

 

we try it once and twice

and keep coming back for more

 

even though we know we used to brave storms for this

even though we know this could mean the end

 

we go back for bottomless yearnings

and disdain on the rocks

we try to frequent hell while dreaming of heaven

 

in between long puffs and deep breaths

caged in bars of unfulfilled desires and broken promises

we laugh while crying inside

and even though we’re happy

we know we are all broken

 

the power of words diminishes when you stop realizing their weight

happy is just a word they say

so we give limitless meanings to justify our neverending wants

 

when you can never have enough

those even thoughs are just words you sew together

to try to snap you back

 

 

CherryRed 061113

 

 

 

 

Your children are not your children,

They are the sons and daughters of life’s longing for itself.

They come through you but are not from you,

And though they are with you yet they belong not to you.

 

You may give them your love but not your thoughts,

For they have their own thoughts.

You may house their bodies but not their souls,

For their souls dwell in the house of tomorrow,

which you cannot visit, not even in your dreams.

You may strive to be like them, but seek not to make them like you.

For life goes not backward nor tarries with yesterday.

 

You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.

The archer sees the mark upon the path of the infinite, and

He bends you with His might that His arrows may go swift and far

Let your bending in the archer’s hand be for gladness;

For even as He loves the arrow that flies,

So he loves also the bow that is stable.