Archive for June, 2015

Scar Tissue

Posted: June 4, 2015 in Uncategorized

habang pinakikinggan ang awit
nilalamon ako ng paghahanap
ng pananabik ko sayo

ang bawat nota
palo
kalabit
salita
na naririnig ko
ay nagdadala sa akin
sa lugar kung saan
buhay ang mga alaala mo

malungkot at nakapagtatakang
sa bawat sandaling ito
nilulukob at minumulto ako
ng makukulit
at hindi mamatay-matay
na mga panaginip ko tungkol sayo

pero matatapos din ang kanta
at papatayin ko ang radyo
tulad ng mga alaala mo
unti-unti
dahan-dahan
marahan
pero paniguradong
papatayin ko na sa aking isipan

CherryRed

Advertisements

The Last Gig

Posted: June 4, 2015 in Uncategorized

“nothing is ever really finished, only abandoned….

we have suddenly become enstranged
the closeness is gone
as if it never existed
and now we tremble at the slightest hint of touch

crisp and tentatively
each hour we’re together
snap one after the other
like a file of tensed strings

but an impossible faith made me grope for a chord
excruciating to complete the aborted recital

pain, always our slow hum of redemption

slowly, the strings snap
one after the other
as my hands crawl on,
knowing that the slightest pressure
may just strike my final echoing note

way too sudden
way too soon

now i know what was stolen from us
but the telling won’t bring it back

… and for that sigh of completion, well does that really exist?”

CherryRed