Archive for August, 2015

huwag mong kalimutan

Posted: August 14, 2015 in Uncategorized

sa kwentong ito, hindi masusukat sa kinang o bigat ang mga gintong iniipon natin sa ating palasyo.

halos sabay bumigat ang ating mga balikat, nagkadaupang-palad, ngumiti at kapwa tumalikod na sa nakaraang nagkakadena sa atin sa lumbay. naaalala mo ba? sabay nating tinawanan ang lahat ng mga noon na nabulok na sa mga tistisan ng alaala, ang lahat ng mga ngayon na hindi na mangyayari, ang lahat ng mga bukas na hiniling lang sa panaginip noong mga panahong pareho tayong walang malay at naniwala tayong pagmamahal na nga ang tangan natin.

ilang dekada na nga ba ang pakikipagpatintero mo sa mga payaso bilang manonood? gaano katagal bago mo napagtanto na ikaw na pala ang payaso at sila ang nanonood? sino ang nasa entablado at sino ang tagapalakpak? nasaan ang mga dugo at luha na pumatak sa iyong mga pakpak? minsan masyadong mabigat ang daluyong ng hanging humahampas sa iyong likuran, halos mangudngod ka kung hindi mo bibilisan ang padyak. minsan ay halos tuyo at mabagal kang pepedal habang nilalamon ng araw ang iyong balat. minsan ay patagilid ang unos at halos matumba ka Рdesisyon mo pa rin kung sa kanan o kaliwa ang bagsak.

ilang beses ko mang ipaalala sa iyo marahil ay makakalimutan at makakalimutan mo din. lalo kapag ika’y lito. lalo kapag hinahamon kang lumaban ng buhay at ng panahon. madami ka nang mga buhawing hinarap nang bukas ang mga palad, nakataas ang mga kamay, pikit-matang hinayaang lamunin ka ng lakas ng hangin, hinayaang mapunit ang damit, hinayaang magkagalos ang mga balat. ano pa ba ang hindi mo makakaya?

cherryred 081415

Advertisements